DO’S AND DON’TS

DO’S

 • Vraag je actie aan via de website
 • Omschrijf je actie zo goed mogelijk
 • Wees duidelijk over wat de mensen krijgen voor hun geld
 • Geef een point of contact op
 • Gebruik de juiste branding
 • Gebruik de Gamers Care actiecode bij het overschrijven van je ingezamelde som naar de juiste rekening (info te vinden op website of via mail)
 • Doe iets met gezonde producten
 • Deel je actie op je social media pagina’s
 • Zet je beste beentje voor
 • Keep it positive
 • Maak plezier

DON’TS

 • Acties met ongezonde voeding
 • Acties met illegale activiteiten
 • Roken
 • Politiekgetinte acties
 • Acties die niet veilig zijn
 • Het ingezamelde geld voor jezelf houden
 • Acties niet aankondigen
 • Onder invloed (drugs of alcohol) de actie voeren
 • Geen/verkeerde branding
 • Schelden met kanker
 • Discriminatie

DEELNEMERSVOORWAARDEN

1. Regels voor de organisatie van acties ten voordele van Gamers Care

Super dat je voor Gamers Care een initiatief wil organiseren! Zorg er wel voor dat jouw initiatief altijd aan onze regelgeving en voorwaarden voldoet. 

Bekijk daarom zeker de onderstaande richtlijnen voor je start met de organisatie van je initiatief. 

 

ALGEMEEN

Alle initiatieven moeten worden aangemeld via het online formulier op gamerscare.be en moeten door ons goedgekeurd worden. 

De initiatieven worden georganiseerd ten voordele van Kom Op tegen Kanker. 

Alle opbrengsten van de initiatieven worden gestort op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker met vermelding van het actienummer. BE03 4886 6666 6684. Vermeld 120057287 + ACTIE’ in het vak ‘vrije mededeling’. Zo kunnen wij die storting aan jouw actie koppelen. 

Vermeld op alles dat je publiceert voor je initiatief: “Dit is een Gamers Care actie ten voordele van Kom Op tegen Kanker.”  

Geef niet de indruk dat je een vertegenwoordiger bent van Kom Op tegen Kanker, van Gamers Care of Unlocked BV. Maak duidelijk dat je alleen een actie organiseert in het teken van Gamers Care ten voordele van Kom Op tegen Kanker. 

 

ACTIES

We raden je aan om geen huis-aan-huis geldinzamelingsacties te organiseren. Als je dit wel doet, dan heb je een vergunning nodig om collecties te doen. Wie die vergunningen aflevert, hangt af van de plaats waar je geld wilt inzamelen. Neem contact op met je gemeentebestuur voor meer informatie. 

Als er minderjarigen betrokken zijn bij je initiatief, vraag dan toestemming van de ouders of voogd voor hun deelname. Minderjarigen moeten tijdens het initiatief ook altijd onder toezicht staan van een volwassene. 

Een volwassene dient de eindverantwoordelijkheid te dragen voor het initiatief. Hij of zij zorgt er dan voor dat de opbrengsten van je initiatief op het rekeningnummer van Kom Op Tegen Kanker terechtkomen. 

Organiseer je een tombola of een andere vorm van loterij te organiseren ten voordele van Kom Op tegen Kanker? Hou er dan rekening mee dat er strikte regels gelden voor deze activiteiten. 

Zo heb je een vergunning nodig voor de organisatie van een tombola (wet 31 december 1851). De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar je de tombola organiseert. Meer informatie: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (Tel.: 02 518 21 31). 

Maak een correcte inschatting van de risico’s verbonden aan jouw initiatief. Zorg dat je voldoende informatie verstrekt naar de deelnemers en bekijk of het interessant is om een verzekering af te sluiten voor jouw initiatief. 

Wij respecteren de Ethische code, ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be), voor de fondsenwervingsactiviteiten ten voordele van Kom op tegen Kanker. Wij verwachten dat je deze bij iedere actie ten voordele van Kom op tegen Kanker respecteert. 

Doe je een gift of steun je een initiatief financieel voor Kom Op tegen Kanker, hou er dan rekening mee dat je je gift of steun niet kan terugvorderen. 

Het initiatief dat je organiseert, mag geen gevaar opleveren voor jezelf, voor de deelnemers of voor de toeschouwers. Noch Kom Op tegen Kanker, noch Gamers Care of Unlocked BV is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het initiatief dat je organiseert. 

Het initiatief dat je organiseert mag geen gebruik maken van ongezonde voeding of andere ongezonde producten.  

Het initiatief dat je organiseert mag geen gebruik maken van sigaretten of andere tabaksproducten. 

Zorg dat je initiatief voldoet aan de huidige COVID-maatregelen. Noch Kom Op tegen Kanker, noch Gamers Care of Unlocked BV is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het initiatief dat je organiseert. 

Het initiatief dat je organiseert mag geen illegale activiteiten bevatten. Zorg dat je steeds alle vergunningen en licenties in orde brengt voor de start van je initiatief. Noch Kom Op tegen Kanker, noch Gamers Care of Unlocked BV is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het initiatief dat je organiseert. 

Bespreek geen politiek getinte onderwerpen voor, tijdens en na je initiatief.  

Je initiatief mag geen gebruik maken van alcohol of andere verdovende middelen. Ook de organisatie, deelnemers en toeschouwers mogen niet onder invloed zijn. 

Gebruik de correcte branding op al het promotiemateriaal en social media. Deze kan je terugvinden op gamerscare.be/zelf-helpen. 

Gebruik het woord “kanker” niet om te schelden. Ook andere vormen van discriminatie en racisme zijn niet toegelaten. 

Kom Op tegen Kanker, Gamers Care en Unlocked BV zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door het initiatief dat je organiseert, behalve als de schade of het verlies wordt veroorzaakt door de zware of opzettelijke fout van Kom Op tegen Kanker, Gamers Care en Unlocked BV. 

 

LUCHTIGE TEKST

Leuk dat je een initiatief op poten wil zetten! We helpen je hier graag mee verder. Eerst en vooral willen we je meegeven wat we graag van jou willen zien, en wat we helemaal niet willen zien. 

Doe je tijdens je initiatief iets met eten of drinken, vermijd dan zeker alles dat ongezond is. Probeer dan de gezondere alternatieven te gebruiken.

Dit lijkt ons vanzelfsprekend, maar zorg dat je geen illegale activiteiten gebruikt om geld in te zamelen voor een goed doel. Check ook zeker of je bepaalde vergunningen of licenties moet aanvragen voor je initiatief. 

Roken of het gebruik van andere tabaksproducten tijdens je initiatief is not done, we strijden hier tegen kanker! #RipRoken 

We willen allemaal dat je initiatief zoveel mogelijk geld inzamelt, maar zorg ervoor dat alles op een leuke en veilige manier verloopt. We willen natuurlijk geen gewonden. 

Je initiatief is er om geld in te zamelen voor een goed doel. Stort het geld dan ook meteen op de juiste rekening met de juiste vermelding, en steek het niet in je eigen zak. That would just be mean. 

Om je initiatief zoveel mogelijk tractie te geven hebben we maar 1 tip: SHARE SHARE SHARE! Zorg er wel voor dat je steeds de juiste branding gebruikt. Deze kan je terugvinden op www.gamerscare.be/zelf-helpen. 

Last but not least, respecteer elkaar! We werken allemaal samen om geld in te zamelen voor een goed doel, so play nice! 

 

FISCAAL ATTEST

Je hebt recht op een fiscaal attest als je gift aan Kom Op tegen Kanker 40 euro of meer bedraagt en je aanduidt geen andere vergoeding te krijgen dan het fiscaal attest. Met een ‘gift’ bedoelen we het rechtstreeks storten van een zelfgekozen bedrag op onze giftenrekening via ‘doneer nu’. 

Je krijgt geen fiscaal attest voor de opbrengst van een initiatief dat je organiseerde. 

De Koning Boudewijnstichting schrijft de fiscale attesten uit. Je ontvangt je fiscaal attest aan het begin van 2023, we zullen je hiervoor contacteren als we niet voldoende info hebben om het uitschrijven er van automatisch te laten verlopen.  

Als je nog vragen hebt over fiscale attesten, neem dan contact op met de Koning Boudewijnstichting door een mailtje te sturen naar info@kbs-frb.be.